Conference participants

The list of participants of the workshops in alphabetical order:

Borders National myths Movements Ideology in Massmedia, Arts and Institutions
Natalya Grelya Lucia Balikić Valentina Kezić László Bence Bari
Tomasz Kosiński Branislav Ćulibrk Leo Marić Dominika Borbélyová
Lucia Kulihová Kristina Deskar Miroslav Vašík Zuzana Kudzblelová
Andrej Labudić Krešimir Džoić Haron Zeriali Tereza Prešeren
Miklós Tömöry Petra Srsić Sara Žerić Matej Samide

About ishatskp

Skupina študentov zgodovine Univerze na Primorskem in tržaške univerze se je sestala z namenom, da bi vzpostavili redne in plodne stike med študenti dveh univerz. Prva srečanja se bodo odvijala konec maja 2010. Cilji pobude so spodbujanje raziskovalnega dialoga, izmenjava informacij, spoznavanje študijskih in raziskovalnih možnosti na dveh fakultetah, vzpostativev stikov med študenti, ki se večkrat ukvarjajo s sorodnimi vprašanji. Un gruppo di studenti di storia dell'Università del Litorale di Capodistria e dell'Università degli Studi di Trieste si è incontrato al fine di avviare contatti regolari e fecondi fra gli studenti delle due università. I primi incontri si terranno a fine maggio 2010. Obiettivi dell'iniziativa sono il dialogo nel campo della ricerca, lo scambio di informazioni, la conoscenza delle possibilità di studio e di ricerca nelle due facoltà, la creazione di contatti fra studenti che spesso si occupano di questioni similari.
Image | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s