Izvršni odbor / Comitato esecutivo

Izvršni odbor sestavljajo / Il comitato esecutivo è composto da :


Predsednik / Presidente :

Karin Špela Kres

(magistrska študentka, UP FHŠ Koper / studente magistrale, Università del Litorale, Capodistria)


Tajnik / Segretario :

Lorenzo Bisiach

(dodiplomski študent, Tržaška univerza / studente, Università degli Studi di Trieste)


Blagajnik / Tesoriere :

Ira Mešiček

(dodiplomska študentka, UP FHŠ Koper / studente, Università del Litorale, Capodistria)
 


in štirje člani / e quattro membri:

  • Valentin Medvešček (dodiplomski študent, UP FHŠ Koper / studente, Università del Litorale, Capodistria)
  • Slavko Tuka (magistrski študent, UP FHŠ Koper / studente magistrale, Università del Litorale, Capodistria)
  • Matteo Alvino (dodiplomski študent, Tržaška univerza / studente, Università degli Studi di Trieste)
  • Sofia Miola (dodiplomska študentka, Tržaška univerza / studente, Università degli Studi di Trieste)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s